فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 80 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

440,000,000 تومان
440,000,000 تومان

واحد آپارتمان 115 تا 130 متری مرزداران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 380 متری ایل گلی

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 220 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,386,000,000 تومان
1,386,000,000 تومان

آپارتمان 210 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

1,470,000,000 تومان
1,470,000,000 تومان

آپارتمان 105 متری خاوران

املاک مروارید خاروان تبریز

735,000,000 تومان
735,000,000 تومان

آپارتمان 100 متری خاوران (الماس)

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

واحد آپارتمان 192 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 165 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 241 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان فوق لوکس 235 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 225 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 198 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 145 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پیش فروش آپارتمان 155 متری خاوران (ساختمان برق)

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش واحد 145 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پیش فروش واحد 210 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پیش فروش آپارتمان 185 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1 تومان
1 تومان

پیش فروش پروژه رولکس خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

5,000,000 تومان
5,000,000 تومان

پیش فروش واحد 375 متری خاوران

مروارید خاوران تبریز

6,000,000 تومان
6,000,000 تومان