فروش زمین 142 متری خاوران

2,200,000 تومان

فروش زمین 142 متری خاوران
فایل 324

◇ بصورت یک سهم از 16 سهم

◇ دو نبش

◇ بر 18 متری و از یکطرف به 12 کمتری

◇ قیمت پیشنهادی مالک: 2/200/000 از قرار متری
.
نکته: تخفیف دارد
نکته: تصاویر آگهی شماتیک میباشد

جزئیات ملک:

شناسه املاک: کد-04933

بررسی برای فروش زمین 142 متری خاوران

Avatar
امتیاز کل:
Quality of Property
Location of Property
Neighborhood
Features
Floor Plans
Review Content:
Login to leave a review