توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در شهرک خاوران

شهردار منطقه 9 تبریز خبر داد:

توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در شهرک خاوران در دستور کار میباشد

احداث و توسعه مسیرهای ویژه ی دوچرخه سواری، ضرورتی برای آینده ی شهرک مدرن خاوران می باشد.

بازگشت به بالا

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید